Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

NOVÝ SMĚR - HORNÍ JIŘETÍN

Proč ?

Horní Jiřetín a Černice – pokračovat v těžbě uhlí?

 

         Téma, které je snad skloňované ve všech pádech. Téma, které je velmi omílané a diskutované, ale bohužel silně zpolitizované. Na straně odpůrců i na straně zastánců pokračování těžby hnědého uhlí zaznívá mnoho argumentů, kterými se snaží obhájit svůj názor. Čím víc si však probírám argumenty obou stran, tím víc jsem přesvědčen, že pokračovat v těžbě je více než nutné. Proč stále nechceme slyšet, že republice hrozí doslova energetický kolaps? Musí být varovné prognózy odborníků naplněny, abychom se probudili? Plynové elektrárny nepokryjí veškerou spotřebu v našem státě a je třeba si uvědomit, že jsme propojeni s infrastrukturou Evropské Unie a ať už zastáváme názor, zda se nám to líbí nebo ne, jsme její součástí a tento problém je problémem celé Unie.

          Ekonomika stoupá a s tím zcela logicky stoupá spotřeba energií. Plynové elektrárny jsou velice drahé na provoz, vysoké náklady na zdroj energií se promítnou ve veškerých sférách našeho života. Ceny stoupnou tam, kde to nejvíc pocítíme, zdravotnictví, potraviny, doprava. Pomůžou nám obnovitelné zdroje? Četl jsem odborný článek, kde bylo doloženo, že i kdybychom využívali veškerou dostupnou zemědělskou plochu pro pěstování plodin na spalování biomasy, nebude to dostačovat na pokrytí výroby energií získané z biomasy, které nám ukládá Evropská Unie. Stavět větrné elektrárny nebo osazovat fotovoltaické systémy? Kdy už konečně bude řečeno nahlas, že každá instalovaná kilowata musí být zároveň zálohovaná v sítí distributorů? Tyto zdroje jsou nákladné na výstavbu, návratnost je velice dlouhá a jsou to zdroje nestabilní. Těmito zdroji nelze vyřadit zdroje uhelných a jaderných elektráren. Kapacita zdrojů vodní energie je na našem území téměř vyčerpána a možnost osadit tzv. malé vodní elektrárny s výkonem do 10mgW potřebu po energiích nepokryjí. Bez uhlí a bez jádra se neobejdeme. Navíc výstavba nové jaderné elektrárny byť i od tohoto okamžiku by při hladkém průběhu výstavby od projektu až po fyzickou realizaci trvala 15let. Uvědomme si tato fakta, hlavně ti, kteří křičí, že Jiřetín a Černice nedáme.

           Neskončíme přece na ulici. Lze přece vyjednat takové podmínky, na kterých můžeme jenom získat. MUS a.s. prodloužila nabídku na odškodnění. Tento krok je však žalostně malý. V roce 2006 byla akce zpřístupnění zásob hnědého uhlí dobře nastartována. Proč se nedotáhla do konce? Prodlužování nabídky lidi uvízlé v letargii neprobudí. Na druhé straně skupina Dialog v Horním Jiřetíně se už taky smířila s tímto stavem? Na co čekáme? Možná můj postoj zaznívá až příliš otevřeně a jako bych hlásal pojďte si pro nás. Je třeba si však uvědomit, že pokud zásoby hnědého uhlí nezpřístupníme, roztočí se spirála vysokých cen – to je jeden faktor, který se projeví v celém státě, ale zároveň se projeví negativní vliv v tomto regionu. Už tak zde máme nejvyšší nezaměstnanost ve státě. Daleko horší dopad nastane, a prognóza uvedená v důlních novinách čísla 13 ročník XI ze 3.7.08 je pravdivá. Přímo ve společnostech Czech Coal se zruší přibližne 2,7 tis. pracovních míst do roku 2021, utlumení těžby má však návaznost na dodavatelské firmy a následnou zaměstnanost. Chceme se obklopit chudobou? Opravdu se budeme stále pasovat do role, že se nás to netýká? Pusťme k odborné práci odborníky. Nový Horní Jiřetín a nové Černice mohou být mnohem krásnější a obyvatelé mohou opravdu jen získat.

 

                                                                                                                      Josef Kronych ml.

Proč ? ...
TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek